2018

05.12.2018 – Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i w Europie”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicyw dniu 5 grudnia 2018 r. zorganizował w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy powiatową konferencję naukowo-szkoleniową pn. „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i w Europie” pod honorowymi patronatami Starosty Brodnickiego, Burmistrza Brodnicy, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Bydgoszczy i  przy współudziale Burmistrza  Brodnicy, Burmistrza miasta i gminy  Górzna, Burmistrza miasta i gminy Jabłonowa Pom. oraz Wójtów gmin powiatu brodnickiego.

Fot. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i Europie” – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy Pani Danuta Kowalkowska-Szramka, 05.12.2008 r.
Fot. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i Europie” – wykład Pana dr. n. med. Pawła Grzesiowskiego eksperta w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń, 05.12.2018 r.
Fot. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i Europie” – uczestnicy, 05.12.2018 r.
Fot. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i Europie” – wystąpienie przedstawiciela firmy Pfizer, 05.12.2018 r.
Fot. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i Europie” – wykład Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy – Pani Danuty Kowalkowskiej-Szramki, 05.12.2018 r.