2019

28.11.2019 r. – Jubileuszowa konferencja z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej,pod hasłem „Państwowa Inspekcja Sanitarna dawniej i dziś. Rys historyczny, aktualne i przyszłe wyzwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie brodnickim w obliczu nowych zagrożeń dla zdrowia publicznego, która odbyła się 28.11.2019 r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy pod honorowymi patronatami Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Starosty Brodnickiego i Burmistrza Brodnicy .

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy od 23 do 27 września 2019 roku uczestniczyła w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Małe Miasto Brodnica 2019”, odbywający się w Szkole Podstawowej nr 3 w Brodnicy. Projekt adresowany był do dzieci w wieku 10–12 lat.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się z przedstawicielami rozmaitych zawodów i  uczyli się odpowiedzialnego zarządzania zarobionymi pieniędzmi. Za udział w każdym z warsztatów (w ciągu całego tygodnia dla każdej z grup) dzieci otrzymywały wynagrodzenie w wirtualnej walucie – kwartnikach brodnickich. Część pieniędzy musiały codziennie odprowadzić do Małomiejskiego Urzędu Skarbowego. O losach pozostałej sumy decydowali sami: mogli ją w pełni zaoszczędzić albo uszczuplić swój zarobek o wydatki na małe przyjemności. Ostatniego dnia, po zakończeniu warsztatów, otwarty został Sklep Marzeń, gdzie zaoszczędzone pieniądze uczestnicy wymieniali na wspaniałe nagrody.

W pierwszym dniu warsztatów spotkanie poprowadzili pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia oraz pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

W drugim dniu warsztatów spotkanie poprowadzili pracownicy Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego:

W trzecim dniu warsztatów warsztaty poprowadził pracownik stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:

Czwarty dzień warsztatów poprowadzili pracownicy Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych:

Piąty dzień warsztatów poprowadzili pracownicy Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi:

9.04.2019 r – Konferencja profilaktyki zdrowotnej „ Dlaczego ludzie sięgają po nowe narkotyki”

Konferencja profilaktyki zdrowotnej pn. „Dlaczego ludzie sięgają po nowe narkotyki?” odbyła się 9.04.2019r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy pod honorowymi patronatami Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Starosty Brodnickiego i Burmistrza Brodnicy. Organizatorem konferencji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy i Burmistrz Brodnicy, a współorganizatorami: Burmistrz miasta i gminy  Górzna, Burmistrz miasta i gminy Jabłonowa Pom. oraz Wójtowie gmin powiatu brodnickiego.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać niezwykle interesujących wykładów wygłoszonych przez znanych i cenionych ekspertów, tj. dyrektora Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie p. Tomasza Białasa, Wojewódzkiego Konsultanta ds. Toksykologii Klinicznej Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu p. dr Dorotę Klimaszyk, Prokuratora Rejonowego w Brodnicy p. Alinę Szram, przedstawiciela brodnickiej Policji, p. Sylwię Aleksandrowicz, psychologów, ekspertów w dziedzinie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i terapeutów, p. Andrzeja Olczyka, p. Piotra Gielca, p. Bernadetę Małolepszą,  Dyrektora  MOPS w Brodnicy p. Alfreda Józefiaka.

Konferencję uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy oraz występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy.