26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

W dniu 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii (Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi), który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku.

Celem tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i leków w celu odurzania się.

Więcej informacji na temat obchodów tego wydarzenia:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-zapobiegania-narkomanii-2/

Masz pytania dotyczące narkotyków,  zadzwoń na bezpłatną infolinię GIS 800 060 800