Apel do mieszkańców dotyczący zużytych maseczek i rękawiczek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy apeluje do mieszańców powiatu brodnickiego o właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe, takimi jak maseczki i rękawiczki, stosowanymi, np. w trakcie zakupów, w pracy, komunikacji miejskiej. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

Nie wolno wyrzucać odpadów w innych miejscach, np. na chodniki, ulice, parkingi.

Bądźmy odpowiedzialni! Dbajmy o środowisko!