Bezpieczne Ferie 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy prowadzą działania mające na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na terenie powiatu brodnickiego.

Przeprowadzane są kontrole obiektów wypoczynku zimowego oraz działania z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

W ramach działań z promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej omawiane są:

  • ogólne zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku,
  • zasady profilaktyki antytytoniowej,
  • zagadnienia zapobiegania zażywaniu narkotyków oraz środków zastępczych (dopalaczy),
  • zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych i profilaktyki  chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem  grypy, zakażeń wirusowych, zatruć i zakażeń pokarmowych oraz  profilaktyki chorób pasożytniczych.

Dodatkowo podczas spotkań dzieci są instruowane na temat jak prawidłowego mycia rąk oraz zasad higieny, które należy przestrzegać w trakcie zachorowania na grypę.

Uczestnicy bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniach i brali czynny udział w podejmowanych dyskusjach.

W okresie od 27.01.2020 r. do 10.01.2020 r.:

  • pracownik stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadził 6 kontroli turnusów wypoczynku zimowego (172 dzieci), podczas których wdrożył akcję „Bezpieczne ferie 2020” i przekazał materiały edukacyjne,
  • pracownik stanowiska pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadził 3 pogadanki (z uczestnikami półkolonii w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy, w Osiedlowym Ośrodku Kultury na ulicy Wyspiańskiego 10 w Brodnicy oraz w Domu Harcerza w Brodnicy).