Działania sprzyjające ograniczeniu liczebności i uciążliwości komarów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w Brodnicy przedstawia informacje dotyczące działań sprzyjających ograniczeniu liczebności i uciążliwości komarów w najbliższym otoczeniu człowieka oraz zasad bezpieczeństwa podczas stosowania produktów odstraszających komary.

Należy pamiętać, że trwający sezon letni sprzyja aktywności na świeżym powietrzu i jest to naturalnie okres wzmożonej aktywności owadów, m.in. komarów.

Trzeba zachęcać społeczeństwo do stosowania „pozachemicznych” działań sprzyjających ograniczeniu liczebności oraz uciążliwości komarów w najbliższym otoczeniu człowieka.

W okresie letnim w dużych ilościach zakupowane są insektycydy, akarycydy, produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów, repelenty i antraktanty. Należy zachować zasady ich bezpiecznego stosowania, gwarantujące zarazem odpowiednią skuteczność.