Kał – jak pobrać

Prawidłowe pobieranie kału na wymazówkę:

– za pomocą wymazówki pobrać kał z kilku miejsc tak aby materiał był widoczny na waciku,

– wymazówkę  włożyć do podłoża transportowego, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem   osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania,
– tak pobrane próbki można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w temperaturze lodówki (2oC –   80C).

Wymazówki należy dostarczyć do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w temperaturze otoczenia.

Do każdej próbki należy dołączyć:

  • dokładnie i czytelnie wypełnione zlecenie
  • opłatę za badanie,
  • badania uczniów kształcących się w zawodach, w których jest ono wymagane przeprowadza się bezpłatnie po przedstawieniu zaświadczenia ze szkoły lub umieszczeniu przez szkołę pieczątki na drukach zleceń

Badania dostarczać można także bezpośrednio do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 (tel. 523761800)