Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy gorąco zachęca szkoły do udziału w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
▶️ https://konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1

W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest już dziewiąta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VI, VII i VIII) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce.

Konkurs adresowany jest do uczniów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.
Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.