Kontakt

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Brodnicy

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1

email: psse.brodnica@pis.gov.pl

Godziny urzędowania stacji:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00

Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przyjmuje
we wtorki w godz. 8:30 – 10:30

Numer konta bankowego dla opłat za: decyzje, upomnienia itp.:
60 1010 1078 0044 5722 3100 0000