„Nie pal przy mnie,proszę!”

„Nie pal przy mnie, proszę!”–  celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.