Kierownictwo


Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Brodnicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy
mgr Danuta Kowalkowska-Szramka

Specjalista ds. Zarządzania Systemem Jakości
mgr Teresa Fadrewska

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
mgr Teresa Faderewska

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
mgr Barbara Lurka

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi 
mgr Teresa Faderewska

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego 
Koordynator Natalia Pawlik-Zalewska

Kierownik Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych
mgr inż. Edyta Skrętkowicz

Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy
mgr Waldemar Dąbrowski