Opinia NIZP – PZH dotycząca koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny wydał opinię dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19 (opinia z dnia 19 marca 2020 r. znak: B-BK-547-47/20):