Działania prozdrowotne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa. Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić i umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich.
Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; Starostwem Powiatowym w Brodnicy, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach.
Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływu. Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
Szczególne znaczenie posiadają wszelkie działania podejmowane na terenie powiatu, ponieważ wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego, inicjowane przez instytucje i władze lokalne konsolidują społeczeństwo odpowiadając na ich zapotrzebowanie informacyjne i umożliwiając dostęp do badań profilaktycznych – zachęcamy do udziału w akcjach zdrowotnych.

Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

Bieg Po Zdrowie
Skąd się biorą produkty ekologiczne?
Czyste Powietrze Wokół Nas
Szkoła w profilaktyce onkologicznej
Podstępne WZW
Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

Dopalacze – trzecia strona zjawiska
Profilaktyka chorób pasożytniczych – wszawica, owsica, świerzb
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
ARS, czyli jak dbać o miłość?
Trzymaj Formę!
Profilaktyka grypy
Profilaktyka Palenia Tytoniu
Znamię! Znam je?
Akcja edukacyjna dotycząca grzyboznawstwa i profilaktyki zatruć grzybami

STOP dopalaczom
Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych
Zapobieganie zakażeniom HCV

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych