Rekomendacje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dot. wzmocnienia nadzoru epidemiologicznego nad osobami przebywającymi m.in. w DPS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy rekomenduje wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej i innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w placówkach zapewniających całodobową opiekę, noclegowniach dla bezdomnych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej.  Czytaj dalej: