Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brodnicy dot. zagrożeń koronawirusem oraz ASF

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy Danuta Kowalkowska-Szramka w dniu 6.02.2020 r. brała udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brodnicy pod przewodnictwem Pana Piotra Boińskiego, Starosty Brodnickiego, podczas którego zaprezentowała wykład na temat „Zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia koronawirusem 2019-nCoV”.

W ramach prezentacji PPIS w Brodnicy przedstawił ogólne informacje na temat koronawirusów, w tym koronawirusa 2019-nCoV, uwzględniające historię, występowanie, sytuację epidemiologiczną zakażeń, objawy i przebieg kliniczny choroby. W prezentacji omówiono również istotne sprawy dotyczące dróg zakażenia, zasad postępowania z osobami z kontaktu,  prewencję, diagnostykę, leczenie i perspektywy dotyczące rozwoju epidemii. Przedstawiono także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Konsultanta Krajowego.

PPIS w Brodnicy przedstawił również aktualną sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie brodnickim, z uwzględnieniem chorób, w których zanotowano wzrost zachorowań (ospa wietrzna, wirusowe zakażenia jelitowe, bakteryjne zatrucia pokarmowe i zakażenia pokarmowe) oraz  aktualną sytuację dot.  zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych.

Tematem posiedzenia były również zagadnienia dot.  aktualnej sytuacji związanej z ASF (Afrykańskim Pomorem Świń), które przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Grzegorz Głogowski.ASF jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzikich, w tym dzików. Ludzie są niewrażliwi na zakażenie. Choroba podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania, ponieważ jest poważnym zagrożeniem dla hodowli zwierząt w gospodarstwach.

Od 2014 roku stwierdzono w Polsce 254 ogniska ASF u świń (109 – w 2018 roku, 49 – w 2019). W tym samym czasie ASF wykryto u ponad 5 tys. dzików (2443 – w 2018, 2477 – w 2019). W 2020 roku nie wykryto jeszcze ognisk u świń gospodarskich, zanotowano jednak 493 przypadki zakażonych dzików.