Stanowiska NIZP-PZH dot. instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przedstawia stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotyczące instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w związku z rozprzestrzenianiem sie COVID-19:

  • stanowisko z dnia 19 marca 2020 r. (znak: B-BK-547-47/20), dotyczące koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19:

W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadzenie kontroli pracy systemu, w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz w miarę możliwości wymiana filtrów powietrza).

  • opinia z dnia 26 czerwca 2020 r., znak:B-BK-547-83/20, dotycząca stosowania klimatyzatorów typu split w podmiotach leczniczych w dobie epidemii, w kontekście zapewnienia właściwej temperatury (schłodzenia powietrza) pomieszczeń podczas upalnych dni w salach chorych, dyżurkach lekarzy i pielęgniarek oraz gabinetach zabiegowych: