Stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dot. wykonywania testów immunologicznych u pracowników placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oświatowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przedstawia stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dotyczące wykonywania testów immunologicznych u pracowników placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oświatowych: