STOP dopalaczom

Przedsięwzięcie „STOP dopalaczom” to wojewódzka inicjatywa służąca zapobieganiu używania nowych narkotyków wśród ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W celu uświadomienia rangi problemu Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach przedsięwzięcia prowadzi różnorodne działania edukacyjne służące uświadomieniu zagrożeń zdrowotnych wynikających z używania nowych narkotyków– „dopalaczy”.

Poradnik dla nauczycieli „NOWE NARKOTYKI”:

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego 2019 dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną w Polsce”:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/RAPORT-2019-1-1.pdf

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowe narkotyki w Polsce 2017 – 2019:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-G%C5%82%C3%B3wnego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf

Środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne i inne substancje zidentyfikowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tzw. dopalaczach (01.01.2016 – 31.12.2019):

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/Wykaz-substancji-2016-2019.pdf

Książka „Nowe narkotyki. Dopalacze – wybrane zagadnienia toksykologii współczesnej”:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Ksi%C4%85%C5%BCka-Nowe-narkotyki.pdf

Nowe Narkotyki w Polsce – Poradnik dla Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nauczycieli i opiekunów:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Poradnik-Nowe-Narkotyki-w-Polsce.pdf

Poniżej zamieszczono ulotki:

  • ulotka „DOPALACZE TO ŚMIERĆ”
  • ulotka dla rodziców – UWAGA RODZICE [nowe narkotyki]
  • ulotka „BIORĄC NIE JESTEŚ SOBĄ”