Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 28.05.2020 r.w powiecie brodnickim

Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie

Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.

 • Rygorystyczne mycie rąk, koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
 • Unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
 • Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, ​​zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
 • Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
 • Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 2 m od rozmówcy, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
 • Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
 • Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.
 • Należy pamiętać również o częstej kąpieli i zmianie ubrań
 • Unikanie uścisków i podawania dłoni.
 • Unikanie płatności gotówką.
 • Regularne mycie lub dezynfekcja powierzchni dotykowych (biurek, lad, stołów, klamek, włączników światła, poręczy.
 • Regularne dezynfekowanie swojego telefonu, niekorzystanie z niego podczas spożywania posiłków.
 • Prawidłowe odżywianie, nawadnianie organizmu, rezygnacja z używek, dbanie o dobry stan psychiczny. Kontakty ze znajomymi powinno się do rozmów telefonicznych, ale z nich nie rezygnować, aby nie popadać w marazm. Należy polepszać nastrój, to jeden z elementów, który wpływa na odporność.
 • Korzystanie ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł wiedzy o koronawirusie: https://gis.gov.pl/, https://www.gov.pl/web/koronawirus, http://www.pssebrodnica.pl

Trzeba oswoić się z nową rzeczywistością, żyć normalnie i wyłączyć histerię, w której sidłach tkwimy już ponad miesiąc