Szkolenia adresowane do właścicieli gospodarstw rolnych, producentów pierwotnych i sprzedawców bezpośrednich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że w lutym 2020 r. w urzędach gmin na terenie powiatu brodnickiego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy prowadzą szkolenia adresowane do właścicieli gospodarstw rolnych, producentów pierwotnych i sprzedawców bezpośrednich. Tematyka szkoleń obejmuje higienę produkcji rolnej oraz zbioru owoców i warzyw.