Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje o publikacji wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce: