Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje o publikacji wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce: