Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego: