„Znamię! Znam je?”

„Znamię! Znam je?” – celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka,  uświadomienie zagrożeń,  zasad profilaktyki i odpowiednich zachowań i postaw.